Ga naar inhoud
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Lees meer
Sunreflex Sunreflex

Innovatie / Duurzaamheid

In onze maatschappij is dit thema belangrijk geworden. Voor Romazo Garant bedrijven is dit een serieuze zaak. Het goed omgaan met mens, milieu en natuur zijn vanzelfsprekend geworden. Het gaat hierbij om vele aspecten zoals het op een verantwoorde manier afvoeren van oude en restmaterialen, veilig werken, energiebesparende maatregelen etc.

Lente akkoord

Woningen waarvoor vanaf 1 januari 2021 een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, moeten voldoen aan de eisen voor BENG (bijna energieneutraal bouwen) en TOjuli (beperking van de kans op tempe­ratuuroverschrijding). Hoe zit de regelgeving in elkaar en wat kunnen bouwpartijen doen om aan de eisen te voldoen? In deze publicatie wordt het nieuwe stelsel toegelicht voor nieuwbouw van appartementen en grondgebonden woningen.

Bekijk het volledige Lente akkoord